KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL. Individualizace a diferenciace ve výuce - základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi (Individualisation and Differentiation in Education - the Basic Condition for Educational Strategy at School Supporting Inclusion). In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Individualizace a diferenciace ve výuce - základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi
Name (in English) Individualisation and Differentiation in Education - the Basic Condition for Educational Strategy at School Supporting Inclusion
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL.
Edition Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7290-581-2
Keywords (in Czech) individualizace, diferenciace, výuka, inkluze, vzdělávací strategie, školní vzdělávací program
Keywords in English individualisation, differentiation, teaching, inclusion, educational strategies, school educational program
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 22. 11. 2012 13:08.
Abstract
Abstrakta k přednášce, která představila výsledky obsahové analýzy školních vzdělávacích programů, při níž jsme pojmenovali jako nezbytnou podmínku inkluze uplatňování individuálního přístupu a diferenciace ve výuce.
Abstract (in English)
The abstact of lecture, which introduced the content analyse of school educational programs in which we have named as a necessary condition for inclusion application individualization and differentiation in the instruction.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 15. 8. 2022 02:35