VOGEL, Radek. Academic Papers in English and the Distribution of Sentence Adverbials by Native vs. Non-native Writers. In Roman Trušník, Katarína Nemčoková, Gregory Jason Bell. Theories and Practices: Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies, September 7-8, 2011, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. p. 209-221. ISBN 978-80-7454-191-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Academic Papers in English and the Distribution of Sentence Adverbials by Native vs. Non-native Writers
Name in Czech Akademické články v angličtině a distribuce větných adverbií v textech rodilých anglosaských a nerodilých autorů
Authors VOGEL, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Zlín, Theories and Practices: Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies, September 7-8, 2011, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, p. 209-221, 13 pp. 2012.
Publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061070
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7454-191-9
UT WoS 000310174300019
Keywords (in Czech) akademické články; rodilí anglosaští akademičtí autoři; začínající akademičtí autoři; větná adverbia; sekvenční adverbia
Keywords in English academic papers; native academic writers; novice academic writers; sentence adverbials; sequential adverbials
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radek Vogel, Ph.D., učo 33061. Changed: 13/2/2013 16:50.
Abstract
The use of sentence adverbials, i.e. syntactically and/or prosodically detached conjunctive and disjunctive adverbials, is one of the most powerful tools for achieving cohesion in academic texts. Although the genre of academic papers reveals a tendency to some degree of formal uniformity within individual disciplines as the discourses are becoming increasingly international, there persist significant differences in frequency as well as distribution of lexical and grammatical devices between native and non-native users of English. The paper examines preferences of these two groups in the use of sentence adverbials in academic papers dealing with humanities. The research draws on several corpora of expert and novice native and non-native academic texts. Among the findings of the analysis are observable tendencies to overusing or underusing certain adverbials and their distributional patterns displayed by individual groups of authors.
Abstract (in Czech)
Použití větných adverbií, tj. syntakticky a/nebo prozodicky oddělených konjunktivních a disjunktivních adverbií, je jeden z nejefektivnějších nástrojů dosažení koheze v akademických textech. Ačkoli žánr akademických či vědeckých článků vykazuje tendenci k jisté míře formální uniformity v rámci jednotlivých disciplín, tak jak se jejich diskurz stává stále mezinárodnějším a globalizovanějším, přetrvávají významné rozdíly v četnosti i rozložení lexikálních a gramatických prostředků mezi rodilými anglosaskými a nerodilými uživateli angličtiny. Tento příspěvek zkoumá preference těchto dvou skupin při používání větných adverbií v akademických článcích zabývajících se humanitními obory. Výzkum čerpá z několika korpusů akademických textů psaných zkušenými i začínajícími rodilými i nerodilými autory. Mezi zjištěními analýzy jsou pozorovatelné tendence k nadužívání či nedostatečnému užívání určitých typů adverbií a lišící se vzorce jejich distribuce, které charakterizují jednotlivé skupiny autorů.
PrintDisplayed: 10/8/2022 22:23