MAREŠ, Jan and Aleš NEUSAR. EUROPLAT: nová akademická síť pro podporu výuky psychologie v Evropě (EUROPLAT: new academic network for support the teaching of psychology in Europe). In Jan Mareš. Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011. 1st ed. Brno: Masarykova unverzita, 2012. p. 5-7. ISBN 978-80-210-5975-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name EUROPLAT: nová akademická síť pro podporu výuky psychologie v Evropě
Name (in English) EUROPLAT: new academic network for support the teaching of psychology in Europe
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Aleš NEUSAR (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011, p. 5-7, 3 pp. 2012.
Publisher Masarykova unverzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00061078
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-5975-7
Keywords (in Czech) výuka psychologie; evropská akademická síť; sdílení zkušeností
Keywords in English teaching of psychology; learning of psychology; European academic network; sharing of experiences
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Changed: 8/3/2013 16:07.
Abstract
Příspěvek přibližuje aktivity projektu Europlat v Evropě i v ČR. Europlat je evropská akademická síť síť na podporu učení a vyučování psychologie, která byla založena v říjnu 2009. Formálně se jedná o tříletý grantový projekt financovaný z prostředků EK v programu pro podporu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme). Hlavní cíle tohoto projektu jsou (a) Zvýšit kvalitu výuky a vzdělávání studentů v oblasti psychologie a (b) Podporovat rozvoj výuky a procesu učení v oblasti psychologie. Síť Europlat vychází z přesvědčení ověřeného praxí, že podpora pro výuky a procesu učení musí vycházet z charakteru oboru. Aktuálně tato akademická síť zahrnuje 32 partnerů z 31 zemí a přes 53 přidružených členů. Každý rok se členové sítě zapojují do celoevropského výzkumného projetu zaměřeného na konkrétní aspekty výuky psychologie, výukové materiály i zkušenosti jsou průběžně sdíleny prostřednictvím sociálních sítí a také organitze každoroční konferenci Europlat, což umožňují všem partnerům setkat se a diskutovat o postupu projektu i o zkušenostech a aktuálních trendech ve výuce psychologie.
Abstract (in English)
The text describes the Europlat project activities in Europe and CR. Europlat is a European Academic Network network to support the learning and teaching of psychology. Europlat was established in October 2009. In fact it is three year grant project funded by the EC Lifelong Learning Programme. Main objectives of this project are (a) Enhance the quality of teaching and students learning in psychology and (b) Develop the scholarship of teaching and learning in psychology. Europlat was formed on an evidence based belief that support for teaching and learning should be discipline-based. It involves 32 partners from 31 countries and it is also spending ideas through 53 associate members of the Europlat network. Each year members of the network complete a research project focused on concerete aspects of psychology teaching practice, sprending ideas through social networks and organize annual Europlat meetings which enable all partners to meet and discuss the progress of the project.
Links
155981-LLP-1-2009-UK-ERASMUS, interní kód MUName: EUROPLAT - European Network for Psychology Learning and Teaching (Acronym: EUROPLAT)
Investor: European Union, Thematic Network
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf Licence Creative Commons  File version Mareš, J. 1/10/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 1/10/2012 09:00, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Aleš Neusar, učo 195480
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Aleš Neusar, učo 195480
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Attributes
 

Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
723,6 KB
Hash md5
e4cb40a644f2a97c0b278f8599b6fde8
Uploaded/Created
Mon 1/10/2012 09:00

Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
12,4 KB
Hash md5
5a2eda2147a10858a7dd3818bf69e592
Uploaded/Created
Mon 1/10/2012 09:01
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 6/2/2023 10:35