MAREŠ, Jan a Aleš NEUSAR. EUROPLAT: nová akademická síť pro podporu výuky psychologie v Evropě. In Jan Mareš. Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2012. s. 5-7. ISBN 978-80-210-5975-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název EUROPLAT: nová akademická síť pro podporu výuky psychologie v Evropě
Název anglicky EUROPLAT: new academic network for support the teaching of psychology in Europe
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Aleš NEUSAR (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011, od s. 5-7, 3 s. 2012.
Nakladatel Masarykova unverzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00061078
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5975-7
Klíčová slova česky výuka psychologie; evropská akademická síť; sdílení zkušeností
Klíčová slova anglicky teaching of psychology; learning of psychology; European academic network; sharing of experiences
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 8. 3. 2013 16:07.
Anotace
Příspěvek přibližuje aktivity projektu Europlat v Evropě i v ČR. Europlat je evropská akademická síť síť na podporu učení a vyučování psychologie, která byla založena v říjnu 2009. Formálně se jedná o tříletý grantový projekt financovaný z prostředků EK v programu pro podporu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme). Hlavní cíle tohoto projektu jsou (a) Zvýšit kvalitu výuky a vzdělávání studentů v oblasti psychologie a (b) Podporovat rozvoj výuky a procesu učení v oblasti psychologie. Síť Europlat vychází z přesvědčení ověřeného praxí, že podpora pro výuky a procesu učení musí vycházet z charakteru oboru. Aktuálně tato akademická síť zahrnuje 32 partnerů z 31 zemí a přes 53 přidružených členů. Každý rok se členové sítě zapojují do celoevropského výzkumného projetu zaměřeného na konkrétní aspekty výuky psychologie, výukové materiály i zkušenosti jsou průběžně sdíleny prostřednictvím sociálních sítí a také organitze každoroční konferenci Europlat, což umožňují všem partnerům setkat se a diskutovat o postupu projektu i o zkušenostech a aktuálních trendech ve výuce psychologie.
Anotace anglicky
The text describes the Europlat project activities in Europe and CR. Europlat is a European Academic Network network to support the learning and teaching of psychology. Europlat was established in October 2009. In fact it is three year grant project funded by the EC Lifelong Learning Programme. Main objectives of this project are (a) Enhance the quality of teaching and students learning in psychology and (b) Develop the scholarship of teaching and learning in psychology. Europlat was formed on an evidence based belief that support for teaching and learning should be discipline-based. It involves 32 partners from 31 countries and it is also spending ideas through 53 associate members of the Europlat network. Each year members of the network complete a research project focused on concerete aspects of psychology teaching practice, sprending ideas through social networks and organize annual Europlat meetings which enable all partners to meet and discuss the progress of the project.
Návaznosti
155981-LLP-1-2009-UK-ERASMUS, interní kód MUNázev: EUROPLAT - European Network for Psychology Learning and Teaching (Akronym: EUROPLAT)
Investor: Evropská unie, EUROPLAT - European Network for Psychology Learning and Teaching, Tematické sítě
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Mareš, J. 1. 10. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf?info
Vloženo
Po 1. 10. 2012 09:00, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Aleš Neusar, učo 195480
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Aleš Neusar, učo 195480
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Atributy
 

Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
723,6 KB
Hash md5
e4cb40a644f2a97c0b278f8599b6fde8
Vloženo
Po 1. 10. 2012 09:00

Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1066946/Mares_Neusar_EUROPLAT_nova_akademicka_sit_pro_podporu_vyuky_psychologie_v_Evrope_in_Ucime_psychologii_2011.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
12,4 KB
Hash md5
5a2eda2147a10858a7dd3818bf69e592
Vloženo
Po 1. 10. 2012 09:01
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 6. 2. 2023 11:26