HRICOVÁ, Lenka a Andrea SLIVIAKOVÁ. Hledání společného jazyka v rytmu - realizace a výsledky sociálně inkluzivního projektu. In Beňo, P., Tarcsiová, D., Radková, L. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. 2012. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. s. 397-408. ISBN 978-80-8082-536-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hledání společného jazyka v rytmu - realizace a výsledky sociálně inkluzivního projektu
Název anglicky Searching for a Mutual Language in Rhythm - Realization and Results of Social Inclusive Project
Autoři HRICOVÁ, Lenka a Andrea SLIVIAKOVÁ.
Vydání 2012. vyd. Trnava, Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. od s. 397-408, 12 s. 2012.
Nakladatel Typi Universitatis Tyrnaviensis
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-8082-536-2
Klíčová slova česky realizace projektu; sociální inkluze; sluchové postižení; osoba slyšící; osoba se sluchovým postižením; osoba s hluchoslepotou; rytmus; Hledání společného jazyka v rytmu; program EU Mládež v akci
Klíčová slova anglicky realization of project; social inclusion; hearing impairment; hearing person; person with hearing impairment; person with deafblindness; rhythm; Searching for a mutual language in rhythm; program EU Youth in Action
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Změněno: 27. 9. 2012 13:55.
Anotace
Předkládaný příspěvek prezentuje realizaci a výsledky projektu s názvem Hledání společného jazyka v rytmu, který byl realizován dívčí hudební skupinou Spálený sušenky z Brna v roce 2011 a byl zaměřen především na společenskou inkluzi lidí se sluchovým postižením v rámci slyšící společnosti a bourání komunikačních bariér mezi mladými slyšícími lidmi a lidmi se sluchovým postižením. Projekt byl finančně podpořen programem Evropské unie Mládež v akci.
Anotace anglicky
This paper presents the realization and results of the project Searching for a mutual language in rhythm, which was realized by the band Spálený sušenky from Brno in 2011 and was focused on social inclusion of people with hearing impairment in the hearing society and on breaking down the communicative barriers between young hearing people and people with hearing impairment. The project was financially supported from EU program Youth in Action.
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2022 05:50