HRICOVÁ, Lenka and Andrea SLIVIAKOVÁ. Hledání společného jazyka v rytmu - realizace a výsledky sociálně inkluzivního projektu (Searching for a Mutual Language in Rhythm - Realization and Results of Social Inclusive Project). In Beňo, P., Tarcsiová, D., Radková, L. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. 2012th ed. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. p. 397-408. ISBN 978-80-8082-536-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hledání společného jazyka v rytmu - realizace a výsledky sociálně inkluzivního projektu
Name (in English) Searching for a Mutual Language in Rhythm - Realization and Results of Social Inclusive Project
Authors HRICOVÁ, Lenka and Andrea SLIVIAKOVÁ.
Edition 2012. vyd. Trnava, Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. p. 397-408, 12 pp. 2012.
Publisher Typi Universitatis Tyrnaviensis
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-8082-536-2
Keywords (in Czech) realizace projektu; sociální inkluze; sluchové postižení; osoba slyšící; osoba se sluchovým postižením; osoba s hluchoslepotou; rytmus; Hledání společného jazyka v rytmu; program EU Mládež v akci
Keywords in English realization of project; social inclusion; hearing impairment; hearing person; person with hearing impairment; person with deafblindness; rhythm; Searching for a mutual language in rhythm; program EU Youth in Action
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Changed: 27. 9. 2012 13:55.
Abstract
Předkládaný příspěvek prezentuje realizaci a výsledky projektu s názvem Hledání společného jazyka v rytmu, který byl realizován dívčí hudební skupinou Spálený sušenky z Brna v roce 2011 a byl zaměřen především na společenskou inkluzi lidí se sluchovým postižením v rámci slyšící společnosti a bourání komunikačních bariér mezi mladými slyšícími lidmi a lidmi se sluchovým postižením. Projekt byl finančně podpořen programem Evropské unie Mládež v akci.
Abstract (in English)
This paper presents the realization and results of the project Searching for a mutual language in rhythm, which was realized by the band Spálený sušenky from Brno in 2011 and was focused on social inclusion of people with hearing impairment in the hearing society and on breaking down the communicative barriers between young hearing people and people with hearing impairment. The project was financially supported from EU program Youth in Action.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 21:06