HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce. In Beňo, P., Tarcsiová, D., Radková, L. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. 2012. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. s. 216-232. ISBN 978-80-8082-536-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce
Název anglicky Current Amendments in the Legislation of Czech Republic in a Health Care and Social Work Field Relating to Hearing Impairment
Autoři HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ.
Vydání 2012. vyd. Trnava, Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. od s. 216-232, 17 s. 2012.
Nakladatel Typi Universitatis Tyrnaviensis
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-8082-536-2
Klíčová slova česky legislativa; zdravotnictví; sociální práce; osoba se zdravotním postižením; jedinec se sluchovým postižením; sociální služby
Klíčová slova anglicky legislation; health care; social work; person with impairment; person with hearing impairment; social services
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 27. 3. 2013 10:50.
Anotace
Příspěvek je věnovaný současným legislativním podmínkám a aktuálním změnám v legislativě České republiky v oblasti zdravotnictví a sociální práce, které se týkají problematiky zdravotního postižení, dále pak zejména postižení sluchového. V současné době jsou v České republice navrhovány a realizovány různé změny v rámci zákonů a vyhlášek a zatím není ještě ve všech případech zcela jasné, jaké bude jejich finální uplatnění v praxi při využívání těchto předpisů a řízení se jimi (nejen) u osob se zdravotním postižením. V článku jsou také uvedeny příklady konkrétních sociálních služeb, které jsou nejčastěji využívány osobami se sluchovým postižením.
Anotace anglicky
The contribution is dedicated to the contemporary legislative conditions and the present amendments in the legislation of Czech Republic in a health care and social work field relating to the issues of impairment, further then the hearing impairment. Currently, there are different changes suggested and realized in within the scope of law and regulations, and yet it is not quite evident in all cases, what would be their final use in practise when using these regulations and following them not merely at persons with the impairment. There are also mentioned examples of the concrete social services, most often utilized by the persons with the hearing impairment.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 04:42