HRICOVÁ, Lenka and Lenka DOLEŽALOVÁ. Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce (Current Amendments in the Legislation of Czech Republic in a Health Care and Social Work Field Relating to Hearing Impairment). In Beňo, P., Tarcsiová, D., Radková, L. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. 2012th ed. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. p. 216-232. ISBN 978-80-8082-536-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce
Name (in English) Current Amendments in the Legislation of Czech Republic in a Health Care and Social Work Field Relating to Hearing Impairment
Authors HRICOVÁ, Lenka and Lenka DOLEŽALOVÁ.
Edition 2012. vyd. Trnava, Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. p. 216-232, 17 pp. 2012.
Publisher Typi Universitatis Tyrnaviensis
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-8082-536-2
Keywords (in Czech) legislativa; zdravotnictví; sociální práce; osoba se zdravotním postižením; jedinec se sluchovým postižením; sociální služby
Keywords in English legislation; health care; social work; person with impairment; person with hearing impairment; social services
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Changed: 27. 3. 2013 10:50.
Abstract
Příspěvek je věnovaný současným legislativním podmínkám a aktuálním změnám v legislativě České republiky v oblasti zdravotnictví a sociální práce, které se týkají problematiky zdravotního postižení, dále pak zejména postižení sluchového. V současné době jsou v České republice navrhovány a realizovány různé změny v rámci zákonů a vyhlášek a zatím není ještě ve všech případech zcela jasné, jaké bude jejich finální uplatnění v praxi při využívání těchto předpisů a řízení se jimi (nejen) u osob se zdravotním postižením. V článku jsou také uvedeny příklady konkrétních sociálních služeb, které jsou nejčastěji využívány osobami se sluchovým postižením.
Abstract (in English)
The contribution is dedicated to the contemporary legislative conditions and the present amendments in the legislation of Czech Republic in a health care and social work field relating to the issues of impairment, further then the hearing impairment. Currently, there are different changes suggested and realized in within the scope of law and regulations, and yet it is not quite evident in all cases, what would be their final use in practise when using these regulations and following them not merely at persons with the impairment. There are also mentioned examples of the concrete social services, most often utilized by the persons with the hearing impairment.
PrintDisplayed: 1. 10. 2022 04:39