ČELEDA, Pavel and Josef KADERKA. Geolokace a bezpečnost počítačových sítí (Geolocation and Computer Networks Security). Data Security Management. Praha: TATE International, s.r.o., 2012, vol. 16, No 3, p. 18-21. ISSN 1211-8737.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geolokace a bezpečnost počítačových sítí
Name in Czech Geolokace a bezpečnost počítačových sítí
Name (in English) Geolocation and Computer Networks Security
Authors ČELEDA, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Josef KADERKA (203 Czech Republic).
Edition Data Security Management, Praha, TATE International, s.r.o. 2012, 1211-8737.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14610/12:00058687
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords (in Czech) geolokace; poloha; bezpečnost; detekce; anomálie; NetFlow
Keywords in English geolocation; location; security; detection; anomaly; NetFlow
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086. Changed: 2. 10. 2012 21:24.
Abstract
Článek seznamuje s problematikou určování geografické polohy uživatelů (zařízení) na Internetu. Na vybraných příkladech jsou uvedeny hrozby využívající geolokaci k novým formám útoků. Závěr je věnován možnostem využití geolokace v oblasti bezpečnosti počítačových sítí a detekce anomálií.
Abstract (in English)
This article explains how to determine a geographical location of users (devices) on Internet. Selected examples show threats which use the geolocation for new forms of attacks. Finally the attention is paid to use of geolocation in computer networks security and anomaly detection areas.
Links
OVMASUN200801, research and development projectName: CYBER ? Bezpečnost informačních a komunikačních systémů AČR - on line monitorování, vizualizace a filtrace paketů. Rozvoj schopností Computer Incident Response Capability v prostředí Cyber Defence. (Acronym: CYBER)
Investor: Ministry of Defence of the CR, CYBER - Security of Czech Army Information and Communication Systems - On-line Monitoring, Visualization and Packet Filtration. Computer Incident Response Capability Development in the Cyber Defence Environment
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.pdf Licence Creative Commons Čeleda, P. 2. 10. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1067555/geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1067555/geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1067555/geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1067555/geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 2. 10. 2012 21:16, doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Josef Kaderka, Ph.D., učo 107220
  • a concrete person doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086
Attributes
 

geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1067555/geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1067555/geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1 MB
Hash md5
1748eed5266da3956c4ea92df216c143
Uploaded/Created
Tue 2. 10. 2012 21:16

geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1067555/geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1067555/geolokace-a-bezpecnost-pocitacovych-siti.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
18,3 KB
Hash md5
f6794227b7326647ec0d3f48a3a4d7ba
Uploaded/Created
Tue 2. 10. 2012 21:17
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 16. 8. 2022 23:54