MARTINOVSKÝ, Petr. Privatizace vězeňství - moderní trend či přežitek? (Prison privatization - latest trend or anachronism). Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie České republiky, 2012, vol. 2012, No 2, p. 47-62. ISSN 1801-8211.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Privatizace vězeňství - moderní trend či přežitek?
Name in Czech Privatizace vězeňství - moderní trend či přežitek?
Name (in English) Prison privatization - latest trend or anachronism
Authors MARTINOVSKÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bezpečnostní teorie a praxe, Praha, Policejní akademie České republiky, 2012, 1801-8211.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00064779
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) privatizace bezpečnosti reforma vězeňství soukromé věznice vězeňství
Keywords in English privatization of security prison reform private prison
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petr Martinovský, učo 182188. Changed: 4. 10. 2012 16:21.
Abstract
Privatizace bezpečnosti je významným fenoménem posledních desetiletí. Soukromé společnosti pronikají do sféry tradičně vyhrazené státu, vznikají soukromé vojenské společnosti i velké množství bezpečnostních agentur. Postupně soukromý sektor proniká i do vězeňství. V některých státech vznikají ryze soukromé věznice, vybudované, spravované i střežené na zisk orientovanou společností. Tento článek pojednává o současném stavu soukromého vězeňství ve světě a v tomto kontextu také přibližuje úvahy o možné privatizaci části vězeňství v České republice.
Abstract (in English)
Privatization of security has been a significant phenomenon of the last decades. Private companies have entered the sphere traditionally reserved to the state. A number of private military firms and security agencies have emerged. The private sector has been gradually entering prison service. In some states there are purely private prisons, set up, administered and guarded by a profit-oriented company. This article deals with a current state of private prison system in the world, and in this context it outlines the speculations about possible privatization of part of prisons in the Czech Republic.
Links
VF20102015005, research and development projectName: Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
Investor: Ministry of the Interior of the CR
PrintDisplayed: 5. 2. 2023 15:40