ČEŠKOVÁ, Eva. Trazodon s řízeným uvolňováním (Trazodon AC) v léčbě středně těžké až těžké depresivní poruchy (Modified Release Trazodone (Trazodone AC) In The Treatment Of Moderate To Severe Depression). Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2012, vol. 16, No 3, p. 138-144. ISSN 1211-7579.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trazodon s řízeným uvolňováním (Trazodon AC) v léčbě středně těžké až těžké depresivní poruchy
Name in Czech Trazodon s řízeným uvolňováním (Trazodon AC) v léčbě středně těžké až těžké depresivní poruchy
Name (in English) Modified Release Trazodone (Trazodone AC) In The Treatment Of Moderate To Severe Depression
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Psychiatrie, Praha, TIGIS, 2012, 1211-7579.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00061178
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) depresivní porucha; trazodon; řízené uvolňování; účinnost; snášenlivost; multimodální antidepresivum
Keywords in English depressive disorder; trazodone; modified release; efficacy; tolerability; multimodal antidepressant
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18. 2. 2013 10:50.
Abstract
Trazodon AC v monoterapii je při dávkách 300 mg denně účinný v léčbě středně těžkých i těžkých depresí v podmínkách ambulantní praxe. I při snížení komedikace anxiolytiky a hypnotiky významně zlepšuje spánek a snižuje výskyt úzkosti a sexuálních dysfunkcí. Při dodržení titrace je dobře snášen. Svým mechanizmem účinku, antidepresivním anxiolytickkým a hypnotickým působením bez navození sexuální dysfunkce účinně rozšiřuje možnosti individuální volby antidepresiva.
Abstract (in English)
Trazodone modified release tablets at the daily dose of 300 mg was effective in the treatment of moderate to severe depressive disorder in out patient settings. Regardless of concomitant hypnotics and anxiolytics decrease, trazodone improved the sleep impairment and decreased the incidence of anxiety and sexual dysfunction. Trazodone AC was well tolerated if titrated properly. Due to its mechanism of action, antidepressive, anxiolytic and hypnotic properties without causing sexual dysfunction it successfully expands possibilities of individual choice of antidepressant.
PrintDisplayed: 1. 12. 2022 17:46