NOVÁKOVÁ, Jana. Vrstevnické interakce a šikana žáků s Aspergerovým syndromem. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012. s. 405-423. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vrstevnické interakce a šikana žáků s Aspergerovým syndromem
Název česky Vrstevnické interakce a šikana žáků s Aspergerovým syndromem
Název anglicky Peer Interaction and Bullying among Pupils with Asperger Syndrome
Autoři NOVÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs, od s. 405-423, 19 s. 2012.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061184
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky Aspergerův syndrom; vysoce funkční autismus; porucha autistického spektra; žák; inkluzivní vzdělávání; šikana, sociometrie; vrstevnické vztahy; vrstevnické interakce
Klíčová slova anglicky Asperger syndrome; high functioning autism; autism spectrum disorder; pupil; inclusive education; bullying; social network method; peer relationships; peer interaction
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D., učo 265749. Změněno: 14. 3. 2013 13:16.
Anotace
Příspěvek je zaměřen na socioedukativní aspekty inkluzivního vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem/vysoce funkčním autismem, a to zejména na vrstevnické vztahy, vrstevnické interakce a šikanu. Téma je velmi aktuální, neboť se počet žáků s Aspergerovým syndromem, kteří jsou vzděláváni v třídách běžných škol, zvyšuje. Současné výzkumy naznačují, že takoví žáci jsou snadným terčem šikany, což demonstrujeme kvalitativním šetřením - kazuistikou chlapce s Aspergerovým syndromem/vysoce funkčním autismem doplněnou sociometrickým šetřením ve třídě, kterou navštěvuje. Výsledky výzkumného šetření jsou zpracovány do podoby sociogramů.
Anotace anglicky
The article is focused on socioeducational aspects of inclusive education of pupils with Asperger syndrome/high functioning autism, especially on peer relationships, peer interaction and bullying. This theme is important, because the number of pupils with Asperger syndrome being educated in regular classrooms is increasing. Actual research suggests that such pupils make easy targets for bullies. It is demonstrated on a qualitative investigation – case study focused on a boy with Asperger syndrome. Research is completed social network method of classroom, that included this pupil. Results were processed into sociographs.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:34