NOVÁKOVÁ, Jana. Průběh a náplň rané intervence u dětí s autismem (Process and Content of Early Intervention for Children with Autism). In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 267-292. ISBN 978-80-210-5880-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Průběh a náplň rané intervence u dětí s autismem
Name in Czech Průběh a náplň rané intervence u dětí s autismem
Name (in English) Process and Content of Early Intervention for Children with Autism
Authors NOVÁKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. p. 267-292, 26 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061185
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5880-4
Keywords (in Czech) raná intervence; dítě; rodina; autismus; porucha autistického spektra; sociální služba; poradce rané péče; časná diagnostika; intervenční přístup
Keywords in English early intervention; child; family; autism; autism spectrum disorder; social service; early intervention adviser; early diagnostics; intervention approach
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D., učo 265749. Changed: 12. 9. 2014 19:36.
Abstract
Kapitola se zabývá časnou intervencí u dětí s autismem a jejich rodin. Zdůrazňuje význam této péče a časné diagnostiky. Cílem kapitoly je přiblížit zejména náplň a průběh sociální služby rané péče, což demonstrujeme kvalitativním šetřením - kazuistikou dívky s dětským autismem.
Abstract (in English)
This chapter focused on the early intervention for children with autism and their families. It further highlights the importance of this intervention and early assessment. The main aim of this chapter is to present process and content of social service of early intervention. It is demonstrated on a qualitative investigation – case study focused on a girl with childhood autism.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 23:07