KOHOUTEK, Rudolf. Autodiagnostika a autoregulace ve výuce psychologie pro budoucí učitele (Self-diagnosis and self- regulation in teaching psychology to future teachers). In Učíme psychologii 2011 / Teaching Psychology 2011. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 26-32. ISBN 978-80-210-5975-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Autodiagnostika a autoregulace ve výuce psychologie pro budoucí učitele
Name in Czech Autodiagnostika a autoregulace ve výuce psychologie pro budoucí učitele
Name (in English) Self-diagnosis and self- regulation in teaching psychology to future teachers
Authors KOHOUTEK, Rudolf (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Učíme psychologii 2011 / Teaching Psychology 2011, p. 26-32, 7 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061212
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5975-7
Keywords (in Czech) autokognice; autodiagnostika; autoregulace; základní sociální dovednosti; výuka psychologie
Keywords in English self-cognition; self-diagnosis; self - regulation; basic social skills
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., učo 33385. Changed: 2. 4. 2015 12:38.
Abstract
Autodiagnostika a autoregulace je zařazena mezi základní dovednosti učitelů.Má-li být autoregulace úspěšná, musí vycházet z autokognice pozitivních i negativních vlastností učitele (subjektu potenciálního i reálného) a z něho vyplývajícího úsilí o adekvátní autoregulaci.Autor uvádí osvědčené psychologické diagnostické metody používané pro autodiagnostiku budoucích učitelů a popisuje čtyři etapy autoregulace.
Abstract (in English)
Self-diagnosis and self- regulation belong to basic skills that every tacher should possess. If self-regulation is to be succesful, if must be based on self-cognition of positive and negative qualities of the teacher (potential and real) and subsequent effort put into appropriate self regulation. The author presents effective psychological diagnostic methods suitable for self- diagnosis of future teachers and four stages on self-regulation.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 18:41