AMIRI, Moslem and Václav PŘENOSIL. Quick Algorithms to Calculate Mean Time to Failure and Steady State Availability of Systems. In Jiří Stodola. Deterioration, Dependability, Diagnostics 2012. first. Brno, Czech Republic: University of Defence, 2012. p. 109-122. ISBN 978-80-7231-886-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Quick Algorithms to Calculate Mean Time to Failure and Steady State Availability of Systems
Name in Czech Rychlé algoritmy pro výpočet Střední doby do poruchy a Ustáleného stavu dostupnosti systému
Authors AMIRI, Moslem (364 Islamic Republic of Iran, guarantor, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition first. Brno, Czech Republic, Deterioration, Dependability, Diagnostics 2012, p. 109-122, 14 pp. 2012.
Publisher University of Defence
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00057052
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7231-886-5
Keywords (in Czech) střední doba do poruchy; r;vnovážný stav dostupnosti; Markovovy grafy; algoritmus; měření
Keywords in English Mean time to failure; steady state availability; Markov graphs; algorithm; measurement
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Moslem Amiri, Ph.D., učo 328023. Changed: 1. 9. 2014 06:25.
Abstract
Calculation of reliability and availability is a necessary part of every fault tolerant system design. Conventional methods, which use calculus of probability, almost fail when there is dependant failure, repair, or standby operation in the system. Use of Markov models also almost breaks down when system is composed of many elements or system is repairable. However, the alternatives for reliability and availability, i.e., mean time to failure and steady state availability, respectively, are easily measurable using Markov graphs. In this paper, we introduce an algorithm for the calculation of mean time to failure, and also develop a method to measure steady state availability with its corresponding algorithm.
Abstract (in Czech)
Výpočet spolehlivosti a dostupnosti je nezbytnou součástí každého návrhu systému odolného proti poruchám. Konvenční metody, které používají výpočet pravděpodobnosti, selhávají v případech, kdy je nutno kalkulovat s poruchami a opravami nebo aktivitou záložních prvků během provozu systému. Obdobně často selhávají aplikace Markovových modelů, pokud je systém složen z mnoha prvků nebo poruchy systému jsou opravitelné. Avšak výpočet numerických charakteristik spolehlivosti a dostupnosti, konkrétně střední doba do poruchy a ustálené dostupnosti, jsou pomocí Markovových grafů snadno vyčíslitelné. V tomto článku jsou popsány algoritmy pro výpočet střední doby do poruchy a ustáleného stavu dostupnosti.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2012_08_10_Paper.pdf Licence Creative Commons  File version Přenosil, V. 10. 10. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1068232/2012_08_10_Paper.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1068232/2012_08_10_Paper.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1068232/2012_08_10_Paper.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1068232/2012_08_10_Paper.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 10. 10. 2012 09:01, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person RNDr. Moslem Amiri, Ph.D., učo 328023
Attributes
 

2012_08_10_Paper.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1068232/2012_08_10_Paper.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1068232/2012_08_10_Paper.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
404,8 KB
Hash md5
942b32b8a01532715a56e863b551e031
Uploaded/Created
Wed 10. 10. 2012 09:01

2012_08_10_Paper.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1068232/2012_08_10_Paper.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1068232/2012_08_10_Paper.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
21 KB
Hash md5
bdad1d5e86e6d751cb6d305f04b704c3
Uploaded/Created
Wed 10. 10. 2012 09:01
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 10:21