Informační systém MU
MOCEK, Ondřej a Petr KANIOK. Skupina Evropských konzervatistů a reformistů: svoboda vyměněna za vliv? Acta politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 4, č. 2, s. 131-153. ISSN 1803-8220.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Skupina Evropských konzervatistů a reformistů: svoboda vyměněna za vliv?
Název česky Skupina Evropských konzervatistů a reformistů: svoboda vyměněna za vliv?
Název anglicky The European Conservatives and Reformists Group: Freedom exchanged for Influence?
Autoři MOCEK, Ondřej (203 Česká republika, domácí) a Petr KANIOK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta politologica, Praha, Univerzita Karlova, 2012, 1803-8220.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00061239
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky ODS - Evropští konzervativci a reformisté - Konzervativní strana - institucionalismus racionální volby - Evropský parlament
Klíčová slova anglicky ECR - ODS - Conservative Party - The European Parliament - rational choice theory
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D., učo 12188. Změněno: 25. 11. 2012 14:09.
Anotace
Článek se zaměřuje na analýzu toho, zda deklarované cíle vzniku skupiny ECR (větší politická svoboda sdružených stran) došly svého naplnění a zda dvě hlavní síly ECR, česká ODS a britští konzervativci, získaly větší možnost vyjadřovat své názory. Aplikací teorie racionální volby studie zjišťuje, že se tak skutečně stalo, ovšem výměnou za pokles politického vlivu.
Anotace anglicky
This article is searching for the motivation of founding of the European Conservatives and Reformists Group in the European Parliament. It focuses on the two most important actors – the Czech Civic Democratic Party (ODS) and the British Conservative Party (CONS). The effort of the parties mentioned to exclude themselves from the mainstream is explained using the rational choice institutionalism. The special attention is paid to the case of ODS and CONS leaving the European People Party-European Democrats, and establishing their own political group. The analysis emphasizes the maximizing of the freedom of speech at the costs of political influence. The core of the analysis is a quantitative comparison of indicators which are evaluating the behaviour of the MEPs in all relevant aspects of their activities. The time period observed in the article is the 6th term of the EP and 7th term till 28. 11. 2011.
Návaznosti
MUNI/A/0768/2011, interní kód MUNázev: Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě
Investor: Masarykova univerzita, Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 5. 7. 2022 14:18