MOCEK, Ondřej and Petr KANIOK. Skupina Evropských konzervatistů a reformistů: svoboda vyměněna za vliv? (The European Conservatives and Reformists Group: Freedom exchanged for Influence?). Acta politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, vol. 4, No 2, p. 131-153. ISSN 1803-8220.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Skupina Evropských konzervatistů a reformistů: svoboda vyměněna za vliv?
Name in Czech Skupina Evropských konzervatistů a reformistů: svoboda vyměněna za vliv?
Name (in English) The European Conservatives and Reformists Group: Freedom exchanged for Influence?
Authors MOCEK, Ondřej (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr KANIOK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Acta politologica, Praha, Univerzita Karlova, 2012, 1803-8220.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00061239
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) ODS - Evropští konzervativci a reformisté - Konzervativní strana - institucionalismus racionální volby - Evropský parlament
Keywords in English ECR - ODS - Conservative Party - The European Parliament - rational choice theory
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D., učo 12188. Changed: 25. 11. 2012 14:09.
Abstract
Článek se zaměřuje na analýzu toho, zda deklarované cíle vzniku skupiny ECR (větší politická svoboda sdružených stran) došly svého naplnění a zda dvě hlavní síly ECR, česká ODS a britští konzervativci, získaly větší možnost vyjadřovat své názory. Aplikací teorie racionální volby studie zjišťuje, že se tak skutečně stalo, ovšem výměnou za pokles politického vlivu.
Abstract (in English)
This article is searching for the motivation of founding of the European Conservatives and Reformists Group in the European Parliament. It focuses on the two most important actors – the Czech Civic Democratic Party (ODS) and the British Conservative Party (CONS). The effort of the parties mentioned to exclude themselves from the mainstream is explained using the rational choice institutionalism. The special attention is paid to the case of ODS and CONS leaving the European People Party-European Democrats, and establishing their own political group. The analysis emphasizes the maximizing of the freedom of speech at the costs of political influence. The core of the analysis is a quantitative comparison of indicators which are evaluating the behaviour of the MEPs in all relevant aspects of their activities. The time period observed in the article is the 6th term of the EP and 7th term till 28. 11. 2011.
Links
MUNI/A/0768/2011, interní kód MUName: Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 14:50