ČECH, Tomáš. Prevence. In Miovský, M. et al. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 107-112. Monografie. ISBN 978-80-87258-89-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prevence
Název česky Prevence
Název anglicky Prevention
Autoři ČECH, Tomáš.
Vydání Praha, Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování, od s. 107-112, 6 s. Monografie, 2012.
Nakladatel Univerzita Karlova
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87258-89-7
Klíčová slova česky prevence; intervence; imunizace; rizikové chování; sociální chování; kompetence; prevence ve škole
Klíčová slova anglicky prevention; intervention; immunization; risk behavior; social behavior; competence; prevention in school
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Změněno: 20. 2. 2013 17:06.
Anotace
Kapitola je koncipována jako slovníkové heslo k problematice prevence, a to v širokém kontextu teoretickém a praktickém. Odráží dlouhodobou odbornou a výzkumnou práci autora – výzkumy zaměřené na efektivitu preventivních aktivit ve školách, odborné kompetence pedagogů atd. Vymezuje pojem prevence, jednotlivé společenské souvislosti jeho chápání, stupně a typy prevence, zásady efektivní prevence a další souvislosti.
Anotace anglicky
The chapter is designed as a lexical concept to problems of prevention, in the broad theoretical and practical context. It reflects the long-term professional and research work of the author of the subject - research the effectiveness of prevention activities in schools, professional competence of teachers, etc. Author defines the concept of prevention, social context of his understanding, the degree and types of prevention, principles of effective prevention and further connections.
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2022 16:07