ČECH, Tomáš. Prevence (Prevention). In Miovský, M. et al. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova, 2012. p. 107-112. Monografie. ISBN 978-80-87258-89-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prevence
Name in Czech Prevence
Name (in English) Prevention
Authors ČECH, Tomáš.
Edition Praha, Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování, p. 107-112, 6 pp. Monografie, 2012.
Publisher Univerzita Karlova
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-87258-89-7
Keywords (in Czech) prevence; intervence; imunizace; rizikové chování; sociální chování; kompetence; prevence ve škole
Keywords in English prevention; intervention; immunization; risk behavior; social behavior; competence; prevention in school
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Changed: 20/2/2013 17:06.
Abstract
Kapitola je koncipována jako slovníkové heslo k problematice prevence, a to v širokém kontextu teoretickém a praktickém. Odráží dlouhodobou odbornou a výzkumnou práci autora – výzkumy zaměřené na efektivitu preventivních aktivit ve školách, odborné kompetence pedagogů atd. Vymezuje pojem prevence, jednotlivé společenské souvislosti jeho chápání, stupně a typy prevence, zásady efektivní prevence a další souvislosti.
Abstract (in English)
The chapter is designed as a lexical concept to problems of prevention, in the broad theoretical and practical context. It reflects the long-term professional and research work of the author of the subject - research the effectiveness of prevention activities in schools, professional competence of teachers, etc. Author defines the concept of prevention, social context of his understanding, the degree and types of prevention, principles of effective prevention and further connections.
PrintDisplayed: 29/11/2022 14:36