ZERZOVÁ, Jana. Ohlédnutí za návštěvami škol a fází hodnocení příprav. In Jitka Kazelleová, Tamara Váňová. CLIL do škol. Sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 37-42. ISBN 978-80-210-5938-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ohlédnutí za návštěvami škol a fází hodnocení příprav
Název česky Ohlédnutí za návštěvami škol a fází hodnocení příprav
Název anglicky School inspections and the phase of lesson plans evaluation in retrospection
Autoři ZERZOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, CLIL do škol. Sborník konference, od s. 37-42, 6 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061276
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5938-2
Klíčová slova česky CLIL; didaktické prostředky; fáze výuky; mnohočetná inteligence; organizační formy výuky
Klíčová slova anglicky CLIL; didactic tools; modes of classroom organization; multiple intelligences; phases of instruction
Změnil Změnila: Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D., učo 79615. Změněno: 20. 3. 2013 13:51.
Anotace
Článek představuje přehled vybraných typů aktivit, výukových postupů, organizačních forem výuky, fází výuky a výukových materiálů a didaktických prostředků použitých v přípravách učitelů ve výzkumném projektu EU OPVK Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií a na základě výsledků tohoto výzkumu přináší zhodnocení toho, zda byla v přípravách učitelů reflektována doporučení odborníků pro zavádění CLILu do výuky.
Anotace anglicky
The article presents an overview of selected types of activities, teaching procedures, modes of classroom organization, phases of instruction and teaching materials and didactic tools used in teachers' lesson plans in a EU research project entitled Development of methodological materials and procedures for the introduction of English teaching through CLIL in the subjects of second grade of primary schools and lower grade of secondary schools and based on the results of this research evaluates whether the recommendations of the experts in the field of introducing CLIL into teaching were reflected in the teachers' lesson plans.
Návaznosti
CZ.1.07/1.1.00/08.0005, interní kód MUNázev: Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (Akronym: CLIL do škol)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 15:00