ZERZOVÁ, Jana. Ohlédnutí za návštěvami škol a fází hodnocení příprav (School inspections and the phase of lesson plans evaluation in retrospection). In Jitka Kazelleová, Tamara Váňová. CLIL do škol. Sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 37-42. ISBN 978-80-210-5938-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ohlédnutí za návštěvami škol a fází hodnocení příprav
Name in Czech Ohlédnutí za návštěvami škol a fází hodnocení příprav
Name (in English) School inspections and the phase of lesson plans evaluation in retrospection
Authors ZERZOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, CLIL do škol. Sborník konference, p. 37-42, 6 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061276
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5938-2
Keywords (in Czech) CLIL; didaktické prostředky; fáze výuky; mnohočetná inteligence; organizační formy výuky
Keywords in English CLIL; didactic tools; modes of classroom organization; multiple intelligences; phases of instruction
Changed by Changed by: Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D., učo 79615. Changed: 20. 3. 2013 13:51.
Abstract
Článek představuje přehled vybraných typů aktivit, výukových postupů, organizačních forem výuky, fází výuky a výukových materiálů a didaktických prostředků použitých v přípravách učitelů ve výzkumném projektu EU OPVK Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií a na základě výsledků tohoto výzkumu přináší zhodnocení toho, zda byla v přípravách učitelů reflektována doporučení odborníků pro zavádění CLILu do výuky.
Abstract (in English)
The article presents an overview of selected types of activities, teaching procedures, modes of classroom organization, phases of instruction and teaching materials and didactic tools used in teachers' lesson plans in a EU research project entitled Development of methodological materials and procedures for the introduction of English teaching through CLIL in the subjects of second grade of primary schools and lower grade of secondary schools and based on the results of this research evaluates whether the recommendations of the experts in the field of introducing CLIL into teaching were reflected in the teachers' lesson plans.
Links
CZ.1.07/1.1.00/08.0005, interní kód MUName: Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (Acronym: CLIL do škol)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:17