OPATŘILOVÁ, Dagmar. Možnosti efektivní intervence při podpoře a provázení v oblasti rané péče (Effective intervention options in promouting and guiding in the area of early intervention). In Gabarik, M., Melikant, M., Slovák, T. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. prvé. Bratislava: PdF UK v Bratiskavě, IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., 2012. p. 231-245. ISBN 978-80-89256-94-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti efektivní intervence při podpoře a provázení v oblasti rané péče
Name in Czech Možnosti efektivní intervence při podpoře a provázení v oblasti rané péče
Name (in English) Effective intervention options in promouting and guiding in the area of early intervention
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition prvé. Bratislava, Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie, p. 231-245, 15 pp. 2012.
Publisher PdF UK v Bratiskavě, IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s. r. o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061282
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-89256-94-5
Keywords (in Czech) Raná péče; integrovaný přístup; plán podpory; metody práce; výzkum.
Keywords in English Early Intervention; Integrated Approach; Support Plan; Methods of Work; Research.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 11/4/2013 15:47.
Abstract
Článek charakterizuje fáze integrovaného přístupu v oblasti poradenství vzhledem k rané intervenci, dále prezentuje základní principy podpory v raném věku z pohledu speciálněpedagogického poradenství, které vychází z domacích i zahraničních výzkumů.
Abstract (in English)
The paper deals with issues of early intervention. The chapter next presents a comprehensive modern approach to supporting children with profound disabilities and their families. It deals with the characteristics of an integrated approach and describes its different stages. Concluding the chapter, the author states selected methods and forms of work in children with profound disabilities which come out from home-made and foreign research.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 14/8/2022 09:22