DOŠLÝ, Ondřej a Hana FUNKOVÁ. Perturbations of half-linear Euler differential equation and transformations of modified Riccati equation. Abstr. Appl. Anal. Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, ID 738472, s. nestránkováno, 19 s. ISSN 1085-3375. doi:10.1155/2012/738472.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Perturbations of half-linear Euler differential equation and transformations of modified Riccati equation
Název česky perturbace pololinární Eulerovy diferenciální rovnice a transformace modifikované Riccatiho rovnice
Autoři DOŠLÝ, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí) a Hana FUNKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Abstr. Appl. Anal. Hindawi Publishing Corporation, 2012, 1085-3375.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.102
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00057647
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2012/738472
UT WoS 000310619700001
Klíčová slova česky Pololineární diferenciální rovnice; porušená Eulerova rovnice; modifikovaná Riccatiho rovnice
Klíčová slova anglicky Half-linear differential equation; perturbed Euler equation; modified Riccati equation
Štítky AKR
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., učo 2317. Změněno: 26. 11. 2013 20:35.
Anotace
We investigate transformations of the modified Riccati differential equation and the obtained results we apply in the investigation of oscillatory properties of perturbed half-linear Euler differential equation. A perturbation is also allowed in the differential term.
Anotace česky
Jsou vyšetřovány transformace modifikované Riccatiho rovnice a obdržené výsledky jsou využity ke studiu oscilačních vlastností porušené pololineární Eulerovy rovnice. Připouští se i poruchy členu obsahujícího derivaci.
Návaznosti
GAP201/11/0768, projekt VaVNázev: Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
Investor: Grantová agentura ČR, Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
MUNI/A/0838/2012, interní kód MUNázev: Matematické struktury
Investor: Masarykova univerzita, Matematické struktury, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2022 00:24