SEBERA, Martin, Michaela KUBECOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. 3D biomechanická analýza přemetu vpřed. Physiotherapia Slovaca. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 2, 2012, 2, s. 60-71, 11 s. ISSN 1338-1601.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 3D biomechanická analýza přemetu vpřed
Název anglicky 3D Biomechanical Analysis of Forward Somersault
Autoři SEBERA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Michaela KUBECOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lenka SVOBODOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr HEDBÁVNÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Physiotherapia Slovaca, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, 1338-1601.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00061322
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky přemet vpřed; 3D biomechanická analýza; SIMI; mikrofáze
Klíčová slova anglicky Forward Somersault; 3D Biomechanical Analysis; SIMI; microphase
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D., učo 32807. Změněno: 18. 4. 2013 00:26.
Anotace
Příspěvek seznamuje s 3D biomechanickou analýzou přemetu vpřed. V teoretické části se zabývá obecně gymnastikou, biomechanikou a přemetem vpřed. Praktická část analyzuje jednotlivé fáze přemetu vpřed pomocí programu SIMI. Rozebírá provedení přemetu vpřed v podání tří cvičenců. Je zde souhrn měření, tabulek a grafů jednotlivých fází přemetu vpřed. Výsledkem je srovnání těchto tří cvičenců. Práce nás seznamuje s chybami a možnými nápravami pro správné provedení cviku.
Anotace anglicky
This article introduces the biomechanical analysis of forward somersault. The theoretical part deals with general gymnastics, biomechanics and forward somersault. The practical part analyzes the different phases of forward somersault and using software SIMI. It discusses the implementation of forward somersault in the administration of three gymnasts. There is a summary of measurement, tables and charts of the various phases of forward somersault. The result is the comparison of these three gymnasts. The work introduces us with the potential errors and axles for correct performance of forward.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 02:34