KOLEJKA, Jaromír and Libor LNĚNIČKA. Velký úspěch českého týmu na světové geografické olympiádě iGeo 2012 (Great success of Czech team at the iGeo 2012 world geography olympiad). Geografické informace. Praha: Česká geografická společnost, 2012, vol. 31, No 2, p. 67-68. ISSN 1213-1075.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Velký úspěch českého týmu na světové geografické olympiádě iGeo 2012
Name in Czech Velký úspěch českého týmu na světové geografické olympiádě iGeo 2012
Name (in English) Great success of Czech team at the iGeo 2012 world geography olympiad
Authors KOLEJKA, Jaromír and Libor LNĚNIČKA.
Edition Geografické informace, Praha, Česká geografická společnost, 2012, 1213-1075.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) geografická olympiáda - IGU - Kolín nad Rýnem
Keywords in English geography olympiad - IGU - Cologne (Germany)
Tags competition, Education, fieldworks, geography, IGU
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10. 4. 2014 09:07.
Abstract
Zástupci českého geografického dorostu, jmenovitě Hana Pařízková z Gymnázia Velké Meziříčí přivezla zlatou medaili, Petr Kolařík z uhersko-hradišťského gymnázia stříbro, Brunovi Juráškovi z Prahy těsně unikla bronzová medaile, dobře si vedl také Petr Kolařík z Gymnázia Cheb. Program zahrnoval jak důležité soutěžní úkoly: písemný test, práci v terénu a multimediální test, tak společenské a poznávací akce: mezikulturní večer, čtyři různé exkurze, prohlídku Kolína, účast na slavnostním zahájení kongresu IGU a vlastní ceremoniály iGeo 2012. Vedle oficiálních exkurzí byla pro český tým zajištěna navíc po skončení oficiálního programu speciální 4-denní poznávací geografická exkurze po středním Porýní.
Abstract (in English)
The student epresentatives of the young Czech geographes made a success in Köln (Germany), namely Hana Pařízková from Gymnasium Velké Mezirící has got a gold medal, Petr Kolařík of Gymnasium Uherské Hradiště a silver one, Bruno Juraško of Prague just missed the bronze medal, also well has done Petr Kolařík of Cheb Gymnasium. The program of competition included the following tasks: written test, field work and multimedia test, as well as social and cognitive actions: intercultural evening, four different tours, a Cologne seightseeing tour, participation in the opening ceremony of the IGU Congress and private ceremonies iGeo 2012. In addition to official tours, the Czech team was awarded after the official program, the special 4-day geographic sightseeing tour of the middle Rhine region.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:27