SUCHÁNEK, Petr. Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu - komparace s podniky potravinářského průmyslu (The quality and performance of enterprises in tourism – the comparison with enterprises from food industry). Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2012, VIII, 16/2012, p. 32-52. ISSN 1801-1535.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu - komparace s podniky potravinářského průmyslu
Name in Czech Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu - komparace s podniky potravinářského průmyslu
Name (in English) The quality and performance of enterprises in tourism – the comparison with enterprises from food industry
Authors SUCHÁNEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus, Praha, Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2012, 1801-1535.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00061326
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) kvalita; výkonnost; cestovní ruch
Keywords in English quality; performance; tourism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D., učo 1544. Changed: 17. 10. 2012 12:18.
Abstract
Předmětem článku je kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu. Cílem článku je analyzovat kvalitu a výkonnost podniků v cestovním ruchu a komparovat ji s kvalitou a výkonností podniků v jiných odvětvích, v tomto případě v potravinářském průmyslu. Dílčím cílem článku je identifikace odchylek a naznačení příčin těchto odchylek tak, aby bylo možné identifikovat specifika podniků v cestovním ruchu s ohledem na kvalitu a výkonnost. To by mělo následně umožnit managementu lépe zacílit nástroje řízení a zvýšit výkonnost podniků v oblasti cestovního ruchu.
Abstract (in English)
Subject of this paper is the quality and performance of enterprises in tourism. This article aims to analyze quality and business performance in tourism and with it to compare the quality and performance of enterprises in other sectors, in this case in the food industry. The partial aim of the article is to identify deviations and suggest the causes of these variations in order to identify specific companies in the tourism in terms of quality and performance. This would then enable management to better target management tools and improve business performance in the tourism area.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Clanek_VSH_suchanek_def2.doc Licence Creative Commons  File version Suchánek, P. 17. 10. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1069045/Clanek_VSH_suchanek_def2.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1069045/Clanek_VSH_suchanek_def2.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1069045/Clanek_VSH_suchanek_def2.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1069045/Clanek_VSH_suchanek_def2.doc?info
Uploaded/Created
Wed 17. 10. 2012 12:17, doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D., učo 1544
Attributes
 

Clanek_VSH_suchanek_def2.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1069045/Clanek_VSH_suchanek_def2.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1069045/Clanek_VSH_suchanek_def2.doc
File type
Word (application/msword)
Size
230 KB
Hash md5
110482fe2a06efcc3f39ba58d9c9f7ed
Uploaded/Created
Wed 17. 10. 2012 12:17

Clanek_VSH_suchanek_def2.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1069045/Clanek_VSH_suchanek_def2.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1069045/Clanek_VSH_suchanek_def2.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
51,7 KB
Hash md5
2e555774445250daf5c9129af0eea667
Uploaded/Created
Wed 17. 10. 2012 12:18

Clanek_VSH_suchanek_def2.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1069045/Clanek_VSH_suchanek_def2.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1069045/Clanek_VSH_suchanek_def2.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
605,8 KB
Hash md5
da432ca784e3d91c14271408df2498a9
Uploaded/Created
Wed 17. 10. 2012 12:18
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 9. 2022 12:06