CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Pavel CEJPEK, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal REIF, Ivo ŘÍHA a Jiří VANÍČEK. Přínos stereotaktické biopsie pro diagnostiku expanzí zadní jámy lební. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 6, č. 4, s. 223-226. ISSN 1802-4475.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přínos stereotaktické biopsie pro diagnostiku expanzí zadní jámy lební
Název anglicky The benefits of stereotactic biopsy for the diagnostic workup in posterior fossa lesions
Autoři CHRASTINA, Jan (203 Česká republika, domácí), Zdeněk NOVÁK (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel CEJPEK (203 Česká republika, domácí), Věra FEITOVÁ (203 Česká republika, domácí), Markéta HERMANOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal REIF (203 Česká republika), Ivo ŘÍHA (203 Česká republika, domácí) a Jiří VANÍČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Onkologie, Olomouc, Solen s.r.o. 2012, 1802-4475.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00061328
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky rámová stereotaxe; biopsie tumoru mozku; astrocytom mozečku; meduloblastom
Klíčová slova anglicky frame based stereotaxy; brain tumor biopsy; cerebellar astrocytoma; medulloblastoma
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., učo 46533. Změněno: 22. 1. 2013 16:13.
Anotace
Histologická verifikace CT nebo MRI suspektního tumoru mozku je v současnosti nutnou podmínkou pro indikaci komplexní onkologické terapie. Strukturální patologie postihující zadní jámu lební jsou méně častým cílem stereotaktické biopsie pro koncentraci vitálních struktur v omezeném prostoru a komplikovanější přístup. Volba přístupu je dána především lokalizací léze ve vztahu k jednotlivým strukturám mozkového kmene. Je možné využít přístup transfrontální v dlouhé ose mozkového kmene (léze postihující mezencefalon, horní pons), transtentoriální přístup (léze mozečkové hemisféry a vermis mozečku) a přímý transcerebellární přístup (léze hemisféry mozečku a pontu, zvláště laterálního). Cílem sdělení je prezentace kazuistik 2 nemocných s diagnosticky nejasnými patologickými procesy postihujícími struktury zadní jámy lební, u kterých výsledek stereotaktické biopsie vedl k stanovení diagnózy, která zásadním způsobem ovlivnila další léčebný postup ve smyslu indikace komplexní onkologické terapie.
Anotace anglicky
Histological verification of CT or MRI suspected brain tumor is at prezent time necessary requirement for the indication of complex oncological treatment. Lesions affecting posterior fossa structures are less frequent target for stereotactic biopsy because of the concentration of vital structures in the limited space and more demanding approach. The choice of the approach is determined mainly by the lesion relationship to brainstem components. It is possible to use transfrontal approach along the long axis of the brainstem (lesions affecting mezencephalic and upper pontine region), transtentorial (lesions affecting cerebellar hemisphere and vermis) and direct transcerebellar (lesions of cerebellar hemisphere and pons, especially lateral). The paper analyses the use of the modified transcerebellar approach in 2 patients with lesions of unclear etiology affecting posterior fossa structures. In both patients transcerebellar stereotactic biopsy lead to diagnosis with decisive impact on further treatment strategy – indication of complex oncological treatment.
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 11:29