DOŠLÁ, Zuzana, Mauro MARINI and Serena MATUCCI. On some boundary value problems for second order nonlinear differential equations. Math. Bohemica, Praha, 2012, vol. 137, No 2, p. 113-122. ISSN 0862-7959.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name On some boundary value problems for second order nonlinear differential equations
Name in Czech O některých okajových úlohách pro nelinární diferenční rovnice 2. řádu
Authors DOŠLÁ, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Mauro MARINI (380 Italy) and Serena MATUCCI (380 Italy).
Edition Math. Bohemica, Praha, 2012, 0862-7959.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00057667
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English Boundary value problem; p-Laplacian; half-linear equation; positive solution; uniqueness; decaying solution; principal solution
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc., učo 2128. Changed: 18/10/2012 13:17.
Abstract
We investigate two boundary value problems for the second order differential equation with $p$-Laplacian. We give necessary and sufficient conditions which guarantee the existence of a unique (or at least one) positive solution, satisfying certain boundary conditions.
Abstract (in Czech)
Jsou vyšetřovány dva okrajové problémy pro diferenční rovnici s p-Laplaciánem. Jsou prezentovány nutné a postačující podmínky pro existenci jediného (resp. alespoň jednoho) kladného řešení splňujícího jistou okrajovou podmínku.
Links
GA201/08/0469, research and development projectName: Oscilační a asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 1/12/2020 13:53