PACHOLÍK, Viktor and Jiří VOBORNÝ. Využití dotazníku SUPSO v posuzování subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích (Use of SUPSO questionnaire in the evaluation of subjective experiences and states in football referees). In Daniel Heller, Pavel Michálek. 28. Psychologické dny: "Cesty psychologie a psychologie cest". Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2010. p. 498-508. ISBN 978-80-213-2193-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití dotazníku SUPSO v posuzování subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích
Name (in English) Use of SUPSO questionnaire in the evaluation of subjective experiences and states in football referees
Authors PACHOLÍK, Viktor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří VOBORNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 28. Psychologické dny: "Cesty psychologie a psychologie cest" p. 498-508, 11 pp. 2010.
Publisher Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/10:00061342
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-213-2193-9
Keywords (in Czech) fotbalový rozhodčí; dynamika subjektivních prožitků a stavů
Keywords in English football referee; dynamics of subjective experiences and states
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 15. 4. 2013 10:22.
Abstract
Snad v žádném jiném sportu nelze zaznamenat tolik kontroverze a spekulací nad rozhodnutím rozhodčího, jako právě ve fotbalu. Zodpovědnost, kterou sebou nese činnost sportovního rozhodčího, i drobnohled, pod kterým se fotbalový rozhodčí ocitá jak ze strany odborníků – hráčů, trenérů i kontrolních orgánů, tak ze strany laické veřejnosti – fanoušků a fotbalových nadšenců, představuje výraznou psychickou zátěž. Vývoj utkání, atmosféra na hřišti, příjemné i nepříjemné zážitky, to vše výrazně ovlivňuje aktuální psychický stav rozhodčího a tedy i jeho činnost. Dynamika subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích se proto jeví jako velmi důležitý aspekt rozhodcovské činnosti. Naše práce se zabývá zkoumáním subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích, získaná zjištění uvádíme do vztahu s druhem mistrovské soutěže, věkem i délkou rozhodcovské praxe probandů. Jako doplňkové vnímáme zjištění temperamentového typu jednotlivých rozhodčích, které je určujícím faktorem dynamiky prožívání.
Abstract (in English)
There is probably no other sport, in which there are so many controversies and speculations about a referee’s decision, as there is in football. Responsibility of sports referees as well as detailed monitoring and evaluation from professional players, coaches, control bodies, and public, present significant psychological stress. The development of a match, atmosphere of a football pitch, pleasant and unpleasant experiences – all of these influence the actual psychological state of the referee and subsequently his activity. Thus, the dynamics of subjective experiences and psychological states of football referees are very important aspects of referees’ activity. Our paper is focused on the subjective experiences and psychological states of football referees. Our findings are discussed in terms of type of competition, age, and length of referees’ practice. As a supplement, it considers an evaluation of the temperament type of each referee, which is an important factor for the dynamics of subjective experience.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Pacholik-Voborny.pdf Licence Creative Commons  File version Pacholík, V. 18. 10. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1069138/Pacholik-Voborny.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1069138/Pacholik-Voborny.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1069138/Pacholik-Voborny.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1069138/Pacholik-Voborny.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 18. 10. 2012 11:01, Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Jiří Voborný, Ph.D., učo 13719
  • a concrete person Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D., učo 45334
Attributes
 

Pacholik-Voborny.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1069138/Pacholik-Voborny.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1069138/Pacholik-Voborny.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
892,3 KB
Hash md5
cb0c714ac1c5bee7b287bec8327b1c99
Uploaded/Created
Thu 18. 10. 2012 11:01

Pacholik-Voborny.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1069138/Pacholik-Voborny.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1069138/Pacholik-Voborny.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
25,4 KB
Hash md5
08d3816d922de6a56dc4bf88fb8d4f4b
Uploaded/Created
Thu 18. 10. 2012 11:02
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 19:36