JANÍK, Zdeněk. Study of Cultural Values and Identities. In Location and Relocation in literature and cultural studies. 11th International Cultural Studies Conference. Univerzita Pardubice, Fakulta filosofická. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Study of Cultural Values and Identities
Název česky Studium kulturních hodnot a identit
Autoři JANÍK, Zdeněk.
Vydání Location and Relocation in literature and cultural studies. 11th International Cultural Studies Conference. Univerzita Pardubice, Fakulta filosofická, 2012.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky individualismus; kolektivismus; kulturní identita; kulturní hodnoty; národní kultura USA
Klíčová slova anglicky collectivism; cultural identities; cultural values; individualism; U.S. national culture
Změnil Změnil: Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D., učo 17249. Změněno: 5. 2. 2013 11:06.
Anotace
Individualism-collectivism is a dimension of cultural variability that contributes to the content of cultural identities and explains differences and similarities across national cultures. The U.S. national culture embraces individualism, as opposed to collectivism, and promotes individualistic values, such as independence and self-reliance. Although individualistic tendencies might characterize the U.S. national culture as a whole, at the individual level U.S. Americans may not strongly identify with individualistic tendencies that are typical of their national culture. The study herein presented examines the individualism-collectivism dimension at the individual level by identifying respondents’ cultural values that are categorized to determine the respondents’ individualistic and collectivistic tendencies. Data representing results of the study were gathered by interviewing a sample of American college students and are not meant to make generalizations about the U.S. national culture. Rather the study emphasizes that cross-cultural comparisons should take into consideration individualistic and collectivistic tendencies at the individual level to find out how strongly individuals identify with their national culture.
Anotace česky
Individualismus-kolektivismus je dimenze kulturní variability, která je využívána při studiu kulturních identit a vysvětluje rozdíly a podobnosti mezi národními kulturami. Národní kultura USA se zakládá na individualismu a podporuje individualistické hodnoty, jako jsou nezávislost a soběstačnost. Přestože individualistické tendence mohou charakterizovat americkou národní kulturu jako celek, na individuální úrovni se Američané nemusí silně identifikovat s individualistickými tendencemi typickými pro jejich národní kulturu. Tato studie přenáší analýzu dimenze individualismu-kolektivismu na úroveň jednotlivce, zkoumá kulturní hodnoty respondentů, které dále kategorizuje za účelem zjištění individualistických a kolektivistických tendencí daných respondetů. Data byla sebraná prostřednictvím dotazníkového šetření mezi VŠ studentami v Texasu. Studie zdůrazňuje nutnost zahrnout do mezikulturní komparace individualistické a kolektivistické tendence na úrovni jednotlivce za účelem zjištění, do jaké míry se jednotlivci ztotožňují se svou národní kulturou.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2022 01:16