VACEKOVÁ, Gabriela. Možnosti využitia nástrojov operatívneho kontrolingu v organizáciách neziskového sektora. In Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie "Determinanty sociálneho rozvoja". Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2012. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-557-0400-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti využitia nástrojov operatívneho kontrolingu v organizáciách neziskového sektora.
Název anglicky Possibilities of utilization of operative controlling tools in non-profit sector organizations.
Autoři VACEKOVÁ, Gabriela (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Banská Bystrica, Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie "Determinanty sociálneho rozvoja" od s. nestránkováno, 9 s. 2012.
Nakladatel Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00061354
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-557-0400-5
Klíčová slova anglicky controlling; non-profit organizations
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD., učo 119061. Změněno: 11. 6. 2013 13:49.
Anotace
V predkladanom príspevku sa zaoberáme možnosťami využitia nástrojov operatívneho kontrolingu bežne využívaných v ziskovom sektore v podmienkach neziskového sektora. Vychádzame pritom z primárnych informácií získaných prostredníctvom pilotného výskumu súčasného stavu využívania kontrolingu ako subsytému riadenia vo vládnych a mimovládnych neziskových organizáciách v SR.
Anotace anglicky
The submited paper deals with the possibilities of utilization of operative controlling tools commonly used in the profit sector in conditions of nonprofit sector. We base on primary information gained in a pilot research of current state of controlling as a management subsytem and its utilization in governmental and non-governmental non-profit organizations in Slovakia.
Návaznosti
CZ.1.07/2.3.00/30.0009, interní kód MU
(Kód CEP: EE2.3.30.0009)
Název: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (Akronym: Postdoc I.)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
EE2.3.30.0009, projekt VaVNázev: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 16:01