VACEKOVÁ, Gabriela. Možnosti využitia nástrojov operatívneho kontrolingu v organizáciách neziskového sektora. (Possibilities of utilization of operative controlling tools in non-profit sector organizations.). In Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie "Determinanty sociálneho rozvoja". Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2012. p. nestránkováno, 9 pp. ISBN 978-80-557-0400-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti využitia nástrojov operatívneho kontrolingu v organizáciách neziskového sektora.
Name (in English) Possibilities of utilization of operative controlling tools in non-profit sector organizations.
Authors VACEKOVÁ, Gabriela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Banská Bystrica, Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie "Determinanty sociálneho rozvoja" p. nestránkováno, 9 pp. 2012.
Publisher Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00061354
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-557-0400-5
Keywords in English controlling; non-profit organizations
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD., učo 119061. Changed: 11. 6. 2013 13:49.
Abstract
V predkladanom príspevku sa zaoberáme možnosťami využitia nástrojov operatívneho kontrolingu bežne využívaných v ziskovom sektore v podmienkach neziskového sektora. Vychádzame pritom z primárnych informácií získaných prostredníctvom pilotného výskumu súčasného stavu využívania kontrolingu ako subsytému riadenia vo vládnych a mimovládnych neziskových organizáciách v SR.
Abstract (in English)
The submited paper deals with the possibilities of utilization of operative controlling tools commonly used in the profit sector in conditions of nonprofit sector. We base on primary information gained in a pilot research of current state of controlling as a management subsytem and its utilization in governmental and non-governmental non-profit organizations in Slovakia.
Links
CZ.1.07/2.3.00/30.0009, interní kód MU
(CEP code: EE2.3.30.0009)
Name: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (Acronym: Postdoc I.)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.3 Human resources in research and development
EE2.3.30.0009, research and development projectName: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:56