Informační systém MU
VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jolana LIPKOVÁ, Filip ZLÁMAL, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. ACE2 gene polymorphisms and invasively measured central pulse pressure in cardiac patients indicated for coronarography. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System. Holandsko: SAGE, 2013, roč. 14, č. 3, s. 220-226. ISSN 1470-3203. doi:10.1177/1470320312460291.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ACE2 gene polymorphisms and invasively measured central pulse pressure in cardiac patients indicated for coronarography
Název česky Polymorfismus v genu pro ACE2 a invazivně meřený centrální pulzní tlak u kardiaků indikovaných ke koronarografii
Autoři VAŠKŮ, Anna (203 Česká republika, garant, domácí), Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ (203 Česká republika, domácí), Jiří PAŘENICA (203 Česká republika, domácí), Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jolana LIPKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Filip ZLÁMAL (203 Česká republika, domácí), Petr KALA (203 Česká republika, domácí) a Jindřich ŠPINAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, Holandsko, SAGE, 2013, 1470-3203.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.271
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00065567
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1177/1470320312460291
UT WoS 000323207100005
Klíčová slova česky ACE2; polymorfismus; pulsní tlak; závažnost
Klíčová slova anglicky ACE2; polymorphism; pulse pressure; severity
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 11. 10. 2013 14:40.
Anotace
The objective of this research was to determine whether invasively measured central pulse pressure (PP) in patients indicated for coronarography is associated with two common polymorphisms in the ACE2 region (rs4646156 and rs4646174). Methods: A total of 307 patients were enrolled in the study. The genotyping of both SNPs from peripheral blood samples was carried out using 5-exonuclease (Taqman) chemistry on the ABI Prism 7000 system (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Results: In both polymorphisms, the associations with central PP were found to be highly significant when all five possible genotypes in the population had been compared (p = 0.0001). In men, there was a higher incidence of previous myocardial infarction in G0 genotype carriers of rs54646174 (OR ratio = 7; p = 0.005). The AA genotype of rs4646156 had a 7.81 higher risk of severe angina pectoris in women (OR = 7.81, p = 0.05). A significant difference in allelic frequency of ACE2rs4646174 was found between women with and without significant stenoses of the circumflex branch of the left coronary artery. Conclusion: More research into the role of ACE2 genetic variability in PP regulations is necessary for more detailed physiological and pathophysiological comprehension of PP regulation.
Návaznosti
NS10206, projekt VaVNázev: Asociace polymorfismů v genech pro metaloproteinázy, jejich inhibitory, ACE a ACE2 s centrálním pulsním tlakem u kardiovaskulárních pacientů
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Asociace polymorfismů v genech pro metaloproteinázy, jejich inhibitory, ACE, ACE2 a apelinu s centrálním pulsním tlakem u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Zobrazeno: 1. 4. 2023 21:33