LIPKOVÁ, Jolana and Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Cirkadiánní rytmicita kardiovaskulárního systému (Circadian rhythmicity of the cardiovascular system). Cardiology Letters. 2012, vol. 21, No 5, p. 428–434. ISSN 1338-3655.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cirkadiánní rytmicita kardiovaskulárního systému
Name (in English) Circadian rhythmicity of the cardiovascular system
Authors LIPKOVÁ, Jolana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Cardiology Letters, 2012, 1338-3655.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00061369
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English circadian rhythms; cardiovascular system; Clock genes
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 19. 10. 2012 14:31.
Abstract
Fyziologické i patofyziologické funkce kardiovaskulárního systému vykazují zřetelnou rytmicitu s periodou přibližně 24 hodin. Kontrola denních rytmů oběhové soustavy je přisuzována neurohumorálním stimulům produkovaným centrálním oscilátorem v SCN jako reakce na vnější faktory. Studie posledních let poukazují stále více na důležitost autonomní kontroly denní rytmicity na úrovni jednotlivých buněk, která funguje nezávisle na SCN. Proto individuální hodiny buněk myokardu a cév hrají důležitou roli v přípravě srdce na denní změny a synchronizaci srdečního metabolismu a reakce na prostředí. Narušení cirkadiánních rytmů na jakékoliv úrovni může vést ke změnám v odpovídavosti srdce a následným patologickým deregulacím. Studium poruch cirkadiánní aktivity přináší lepší pohled na porozumění regulace kardiovaskulárního systému s ohledem na jeho rytmickou organizaci a podporuje chronoterapii jako nový přístup v prevenci a léčbě kardiovaskulárních nemocí.
Abstract (in English)
Physiological and pathological functions of the cardiovascular system show a clear circadian rhythmicity with a period close to 24 hours. Daily rhythms of the cardiovascular system are mainly attributed to neurohumoral inputs from the central oscillator in SCN as a reaction to external stimuli. Recent studies have shed light on the autonomous control of circadian rhythm in each individual cell, which can work independently from SCN. Thus individual clocks in the distinct myocardial and vascular cells play critical roles in preparing the heart to anticipate daily changes and synchronizing cardiac metabolism and responses to the environment. Disruption of the circadian oscillators on each level would alter cardiac responses and thus lead to a number of pathological dysregulations. Studying of rhythm discrepancy represents a better insight into understanding regulation of the cardiovascular system including rhythmic organization, and support the further chronotherapeutic approach as a new paradigm in the prevention and treatment of cardiovascular disorders.
PrintDisplayed: 30. 3. 2023 04:56