HRUBÁ, Drahoslava. Budeme se očkovat proti kouření? (Will we vaccinate against smoking?). Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2012, vol. 92, No 7, p. 390-392. ISSN 0032-6739.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Budeme se očkovat proti kouření?
Name in Czech Budeme se očkovat proti kouření?
Name (in English) Will we vaccinate against smoking?
Authors HRUBÁ, Drahoslava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praktický lékař, Praha, Česká lékařská společnost JEP, 2012, 0032-6739.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30304 Public and environmental health
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00061391
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) kouření; závislost; nikotinová vakcinace
Keywords in English smoking; dependence; nicotine vaccination
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 27. 11. 2012 10:52.
Abstract
Kouření je nejvýznamnější jednotlivý preventabilní rizikový faktor zvýšené nemocnosti a předčasné úmrtnosti. U většina kuřáků se rozvine fyzická a behaviorální závislost.Nový přístup pro zanechání kouření prezentují nikotinové vakciny: vyvolávají produkci protilátek vážících nikotin, který nemůže proniknout do mozku a kuřák nemá příjemnou odezvu. První klinické studie potvrdily dobrou toleranci a odezvu vakcín, ale imunologická odpověď vykazovala velkou individuální variabilitu.
Abstract (in English)
Smoking is the most important single preventable risk factor for enhanced morbidity and premature mortality. Majority of smokers develop physical and behavioural dependence.Nicotine vaccines present a new approach for quitting: vaccines produce antibodies binding nicotine and prevent it to reach the brain. Smokers have no pleasure response. Early clinical studies have confirmed the good tolerance and safety of vaccines, but hight individual variability of immunological responses.
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 12:17