DOSEDLA, Martin. Vzdělávání seniorů v oblasti práce s výpočetní technikou v rámci Univerzity třetího věku (Senior education in the field of computer technology at the University of the third age). Lifelong learning - celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, vol. 2, No 1, p. 66-76, 10 pp. ISSN 1804-526X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání seniorů v oblasti práce s výpočetní technikou v rámci Univerzity třetího věku
Name in Czech Vzdělávání seniorů v oblasti práce s výpočetní technikou v rámci Univerzity třetího věku
Name (in English) Senior education in the field of computer technology at the University of the third age
Authors DOSEDLA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Lifelong learning - celoživotní vzdělávání, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2012, 1804-526X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061393
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Univerzita třetího věku; U3V; vzdělávání dospělých; výuka PC; počítačové kurzy; výpočetní technika; digitální fotografie
Keywords in English University of the Third Age; PC learning; computer courses; information technologies; digital photography
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Martin Dosedla, Ph.D., učo 66046. Changed: 17. 1. 2013 12:22.
Abstract
Předložený článek se zabývá problematikou vzdělávání seniorů v oblasti práce s výpočetní technikou. Ve spolupráci s Univerzitou třetího věku Masarykovy univerzity jsou již několik let realizovány specializované krátkodobé počítačové kurzy pro seniory. Článek shrnuje realizované kurzy, podává přehled o možnostech i didaktických specifikách zjištěných v praxi při práci s posluchači U3V a předkládá čtenáři shrnutí výzkumu realizovaného v minulých letech.
Abstract (in English)
This contribution aims on the education of seniors in the field of information technologies. In cooperation with University of the Third Age – Masaryk University - there have been specialized computer courses for seniors available. This contribution sums up the possibilities and the didactic specifications discovered by working with the learners of U3V. A part of this contribution is also a summary of the research realized in last years.
PrintDisplayed: 29. 1. 2023 21:28