DOSEDLA, Martin. PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ ZŠ PRAKTICKÝCH Z POHLEDU VÝCHOVNÝCH PORADCŮ (PROFESSION ORIENTATION AT PRIMARY SCHOOLS FOR PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES FROM THE PERSPECTIVE OF SCHOOL COUNSELORS). Media4u Magazine. Hradec Králové: Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha, 2012, 9. ročník, X1/2012, p. "X1-19" - "X1-22", 4 pp. ISSN 1214-9187.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ ZŠ PRAKTICKÝCH Z POHLEDU VÝCHOVNÝCH PORADCŮ
Name in Czech PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ ZŠ PRAKTICKÝCH Z POHLEDU VÝCHOVNÝCH PORADCŮ
Name (in English) PROFESSION ORIENTATION AT PRIMARY SCHOOLS FOR PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES FROM THE PERSPECTIVE OF SCHOOL COUNSELORS
Authors DOSEDLA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Media4u Magazine, Hradec Králové, Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha, 2012, 1214-9187.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061395
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Profesní orientace; lehká mentální retardace; výukové opory
Keywords in English Professional orientation; mild mental retardation; learning support
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Martin Dosedla, Ph.D., učo 66046. Changed: 22/10/2012 09:11.
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou volby povolání u žáků s lehkou mentální retardací z pohledu učitelů ZŠ. V článku popisujeme metodologii výzkumného šetření a první dílčí získané výsledky rozhovory s učiteli základních škol.
Abstract (in English)
This paper deals with the career choice for students with mild mental retardation from the perspective of primary school teachers. In the paper we describe the research methodology and the first partial results obtained from interviews with primary school teachers.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 1/2/2023 19:36