DOSEDLA, Martin. PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ ZŠ PRAKTICKÝCH Z POHLEDU VÝCHOVNÝCH PORADCŮ. In Drtina, René, Jan Chromý a Kotková, Magda. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 33-35. ISBN 978-80-7435-175-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ ZŠ PRAKTICKÝCH Z POHLEDU VÝCHOVNÝCH PORADCŮ
Název česky PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ ZŠ PRAKTICKÝCH Z POHLEDU VÝCHOVNÝCH PORADCŮ
Název anglicky PROFESSION ORIENTATION AT PRIMARY SCHOOLS FOR PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES FROM THE PERSPECTIVE OF SCHOOL COUNSELORS
Autoři DOSEDLA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hradec Králové, Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, od s. 33-35, 3 s. 2012.
Nakladatel Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061396
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7435-175-4
ISSN 1214-0554
Klíčová slova česky Profesní orientace; lehká mentální retardace; výukové opory
Klíčová slova anglicky Professional orientation; mild mental retardation; learning support
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Martin Dosedla, Ph.D., učo 66046. Změněno: 26. 3. 2013 13:08.
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou volby povolání u žáků s lehkou mentální retardací z pohledu učitelů ZŠ. V článku popisujeme metodologii výzkumného šetření a první dílčí získané výsledky rozhovory s učiteli základních škol. Příspěvek byl také vybrán a uveřejněn v časopise Media4u Magazine.
Anotace anglicky
This paper deals with the career choice for students with mild mental retardation from the perspective of primary school teachers. In the paper we describe the research methodology and the first partial results obtained from interviews with primary school teachers.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:55