DOSEDLA, Martin. Preference oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením v rozhovorech s výchovnými poradci (Preferences of Study Fields and Profession of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Interviews with Counsellors). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 37-50. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Preference oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením v rozhovorech s výchovnými poradci
Name in Czech Preference oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením v rozhovorech s výchovnými poradci
Name (in English) Preferences of Study Fields and Profession of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Interviews with Counsellors
Authors DOSEDLA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. p. 37-50, 14 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061397
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Keywords (in Czech) lehké mentální postižení; výchovný poradce; výzkum; volba povolání; profesní orientace; speciální pedagogika
Keywords in English mild intellectual disabilities; counsellor; research; occupational choice; vocational education; special education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Martin Dosedla, Ph.D., učo 66046. Changed: 26/3/2013 13:03.
Abstract
Autor se v článku zaměřuje na oblast vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v oblasti přípravy k volbě povolání při ukončování základní školní docházky. V rozhovorech s výchovnými poradci působícími na školách bylo provedeno kvalitativní šetření. Výsledky výzkumu podávají přehled o preferencích oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením.
Abstract (in English)
The author focuses on the field of education of pupils with mild intellectual disabilities, particularly on vocational education. A qualitative research was realized by interviewing counsellors at schools. The results of this research reflect the preferences of study fields and professions of pupils with mild intellectual disabilities.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 6/7/2022 04:41