Informační systém MU
DOSEDLA, Martin. Preference oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením v rozhovorech s výchovnými poradci. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 37-50. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Preference oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením v rozhovorech s výchovnými poradci
Název česky Preference oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením v rozhovorech s výchovnými poradci
Název anglicky Preferences of Study Fields and Profession of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Interviews with Counsellors
Autoři DOSEDLA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. od s. 37-50, 14 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061397
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky lehké mentální postižení; výchovný poradce; výzkum; volba povolání; profesní orientace; speciální pedagogika
Klíčová slova anglicky mild intellectual disabilities; counsellor; research; occupational choice; vocational education; special education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Martin Dosedla, Ph.D., učo 66046. Změněno: 26. 3. 2013 13:03.
Anotace
Autor se v článku zaměřuje na oblast vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v oblasti přípravy k volbě povolání při ukončování základní školní docházky. V rozhovorech s výchovnými poradci působícími na školách bylo provedeno kvalitativní šetření. Výsledky výzkumu podávají přehled o preferencích oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením.
Anotace anglicky
The author focuses on the field of education of pupils with mild intellectual disabilities, particularly on vocational education. A qualitative research was realized by interviewing counsellors at schools. The results of this research reflect the preferences of study fields and professions of pupils with mild intellectual disabilities.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Zobrazeno: 7. 7. 2022 04:38