ZLATNÍČEK, Pavel and Karolína PEŠKOVÁ. Prezentace a pilotáž finální verze posuzovacího nástroje vybraných komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka. In XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2012). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prezentace a pilotáž finální verze posuzovacího nástroje vybraných komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka
Authors ZLATNÍČEK, Pavel and Karolína PEŠKOVÁ.
Edition XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2012), 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) kvalita výuky; výuka cizího jazyka; instrument pro posuzování kvality výuky cizího jazyka
Changed by Changed by: Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646. Changed: 5. 3. 2013 14:50.
Abstract
V prezentaci je popisován vývoj a aktuální verze posuzovacího nástroje kvality výuky cizího jazyka (vybrané komponenty a charakteristiky kvality výuky cizího jazyka; úskalí, na která výzkumníci během vývoje prezentovaného nástroje narazili; výsledky pilotáže posuzovacího nástroje).
Links
GAP407/11/0262, research and development projectName: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Czech Science Foundation
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUName: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Acronym: SKOLA 2012)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 14:46