Informační systém MU
DAN, Jiří. The Impact of the INCIP Training on Self-Defeating Behaviour Detected by the SELFDEF - 10 Questionnaire of Ferdinand Knobloch. In World Psychiatric Associations International Congress. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Impact of the INCIP Training on Self-Defeating Behaviour Detected by the SELFDEF - 10 Questionnaire of Ferdinand Knobloch
Name in Czech Vliv výcviku ve středisku INCIP na sebepodrývající chování zjišťované dotazníkem SELFDEF- 10 Ferdinanda Knoblocha.
Authors DAN, Jiří.
Edition World Psychiatric Associations International Congress, 2012.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Ferdinand Knobloch; sebepodrývající chování; dotazník SELFDEF-10; INCIP; psychoterapie
Keywords in English Ferdinand Knobloch; self-defeating-behaviour; SELFDEF-10 Questionnaire; psychotherapy
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., učo 2126. Changed: 5. 4. 2013 16:11.
Abstract
Ferdinand Knobloch understand the self-defeating behaviour as a sort of maladaptive behaviour when an individual unintentionally gets the very opposite of what she/he really wants to accomplish in his/her relationships with people. The behaviour is assesed in ten factors, each of the factor is made up with two opposite poles. For example the „sociability“ has its poles in „hyposociable“ versus „hypersociable“. The questionnaire itself comprises of 118 items. The sample description and research implementation. 2 groups of participants of the training in INCIP Center Kroměříž, 9 men and 21 women, age: 21 – 49. The questionnaire administrated in May – August 2011. There were statisticaly significant differences found in 17 from 20 dimensions and in the sumated score. All of the changes detect retraction and reducing of the self-defeating behaviour.
Abstract (in Czech)
Sebepodrývajícím chováním rozumí Ferdinand Knobloch druh maladaptivního chování, kdy jedinec nevědomě dociluje opak toho, co si přeje uskutečnit ve svých vztazích k lidem. Chování je v dotazníku SELFDEF-10 hodnoceno v deseti faktorech, každý z faktorů je tvořen 2 protikladnými póly, například sociabilita má póly hyposociabilní versus hypersociabilní, celkem má dotazník 118 položek. Výzkumný vzorek tvořily 2 skupiny účastníků výcviku ve středisku INCIP v Kroměříži, 9 mužů a 21 žen ve věku 21 až 49 roků. Dotazník byl administrován v květnu a opakovaně v srpnu 2011. Výpočet byl proveden zvlášť pro každý opačný pól u 10 faktorů. Byly zjištěny významné rozdíly mezi 1. a 2. měřením v 17 ze 20 dimenzí a v celkovém skóre. Všechny změny vyjadřovaly nižší stupeň sebepodrývajícího chování.
Displayed: 27. 9. 2022 20:32