VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Googlem podporovaná výuka. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu, 2012. ISBN 978-80-7231-865-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Googlem podporovaná výuka
Název česky Googlem podporovaná výuka
Název anglicky Google's support of education
Autoři VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK.
Vydání Brno, XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, 2012.
Nakladatel Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-865-0
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 5. 4. 2013 09:51.
Anotace
Podle některých autorů lze současnou dobu pojmenovat jako Informační věk, a proto je žádoucí vytvářet mezi-předmětové vazby s předměty, ve kterých se pracuje s výpočetní technikou. Protože roste počet uživatelů Goo-gle.com, zaměříme se na některé jeho aplikace. Pomocí Google.com lze nejen vyhledávat informace, ale také počítat, převádět různé jednotky, získávat výsledky ve správných fyzikálních jednotkách a pomocí aplikace Google Chart API bez znalosti programovacího jazyka můžeme sestrojit grafy a další grafické výstupy podle vlastních požadavků. Příspěvek se věnuje zasazení Google.com do výuky na KDT PedF MU. S pomocí některých funkcí v PHP můžeme upozornit na rizikové hodnoty některých veličin.
VytisknoutZobrazeno: 4. 10. 2022 01:39