VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Googlem podporovaná výuka (Google's support of education). In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu, 2012. ISBN 978-80-7231-865-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Googlem podporovaná výuka
Name in Czech Googlem podporovaná výuka
Name (in English) Google's support of education
Authors VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK.
Edition Brno, XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, 2012.
Publisher Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-865-0
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 5. 4. 2013 09:51.
Abstract
Podle některých autorů lze současnou dobu pojmenovat jako Informační věk, a proto je žádoucí vytvářet mezi-předmětové vazby s předměty, ve kterých se pracuje s výpočetní technikou. Protože roste počet uživatelů Goo-gle.com, zaměříme se na některé jeho aplikace. Pomocí Google.com lze nejen vyhledávat informace, ale také počítat, převádět různé jednotky, získávat výsledky ve správných fyzikálních jednotkách a pomocí aplikace Google Chart API bez znalosti programovacího jazyka můžeme sestrojit grafy a další grafické výstupy podle vlastních požadavků. Příspěvek se věnuje zasazení Google.com do výuky na KDT PedF MU. S pomocí některých funkcí v PHP můžeme upozornit na rizikové hodnoty některých veličin.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:17