Informační systém MU
HURDÍK, Jan. Milan Jančo, Monika Jurčová, Marianna Novotná a kol.: Európske súkromné právo. Bratislava Euroiuris, 2012, 542 s. (Milan Jančo, Monika Jurčová, Marianna Novotná a kol.: European Private Law. Bratislava: Euroiuris, 2012, 543 p.). Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2012, CLI, No 10, p. 1143-1144. ISSN 0231-6625.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Milan Jančo, Monika Jurčová, Marianna Novotná a kol.: Európske súkromné právo. Bratislava Euroiuris, 2012, 542 s.
Name in Czech Milan Jančo, Monika Jurčová, Marianna Novotná a kol.: Európske súkromné právo. Bratislava: Euroiuris, 2012, 542 s.
Name (in English) Milan Jančo, Monika Jurčová, Marianna Novotná a kol.: European Private Law. Bratislava: Euroiuris, 2012, 543 p.
Authors HURDÍK, Jan.
Edition Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, 2012, 0231-6625.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) evropské soukromé právo; ochrana spotřebitele
Keywords in English european private law; consumer protection
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 13/3/2013 12:10.
Abstract
Recenze publikace, přinášející shrnující poznatky, přehled dosavadního vývoje, perspektivy vývoje dalšího a uspořádaný systém procesu europeizace soukromého práva a jeho dopady na slovenský právní řád.
Abstract (in English)
Review of monograph bringing the knowledge, overview of recent development, the view to the future development and systematically arranged general view of procedure of europeization of private law and its impact on Slovak legal order.
Displayed: 28/3/2023 20:34