ADAM, Martin. On Some Textual Aspects of FSP: Dynamic Semantic Tracks in Action. In Théories et concepts du Cercle linguistique de Prague au seuil du XXIe siècle. Perspective fonctionnelle de la phrase: L'apport du Cercle de Prague (IVe colloque international), Nancy, France. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název On Some Textual Aspects of FSP: Dynamic Semantic Tracks in Action
Název česky O některých textových aspektech FSP: dynamicko-sémantické škály v akci
Autoři ADAM, Martin.
Vydání Théories et concepts du Cercle linguistique de Prague au seuil du XXIe siècle. Perspective fonctionnelle de la phrase: L'apport du Cercle de Prague (IVe colloque international), Nancy, France, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky škála; dynamická; sémantická; trasy; homogenita; interpretace;
Klíčová slova anglicky Dynamic; Semantic; Scale; tracks; homogeneity; interpreation;
Změnil Změnil: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., učo 14990. Změněno: 22. 1. 2013 17:13.
Anotace
The conference contribution tries to throw some light on the operation of the dynamic semantic tracks and on their interpretative function in FSP, illustrating the method on a text extracted form the New Testament where an appropriate FSP analysis would not be otherwise unequivocal. In the paper we will try to demonstrate the essential function of the thematic and the rhematic tracks of the text, treating them from the point of view of their notional (semantic) homogeneity. The paper also sets out to demonstrate that texts generally manifest inner qualities that are capable of distributing the degrees of communicative dynamism over higher hierarchical units, above all the functional units within the rhematic layer of the text, in which the most dynamic development of communication takes place. The whole communicative macrofield then displays a theme – transition – rheme structure at the textual level, implementing either the Presentation or Quality Scale.
Anotace česky
Příspěvek na konferenci diskutoval roli dynamickcýh sémantickcýh vrstev v teorii FSP, např. jejich multiúrovňovost a iterpretační funkci.
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 19:31