MAREŠ, Miroslav. Nahrazování a výkon činnosti státních orgánů extremistickými občanskými sdruženími a politickými stranami (Replacement and execution of activity of governmental bodies by extremist civic associations and political parties). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy university, 2012, vol. 20, No 2, p. 116-121. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nahrazování a výkon činnosti státních orgánů extremistickými občanskými sdruženími a politickými stranami
Name (in English) Replacement and execution of activity of governmental bodies by extremist civic associations and political parties
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Právnická fakulta Masarykovy university, 2012, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00057702
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) extremismus; politické strany; občanská sdružení;
Keywords in English Extremism; Political Parties; Civic Associations
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 24. 10. 2012 16:58.
Abstract
Tento článek se zabývá nahrazováním a výkonem činnosti státních orgánů extremistickými občanskými sdruženími a politickými stranami z pohledu českého práva.
Abstract (in English)
This article deals with replacement and execution of activity of governmental bodies by extremist civic associations and political parties from the point of view of the Czech law.
Links
GA407/09/0100, research and development projectName: Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary Paramilitarism in the Czech Republic in Context of Transnational Development Trends of Political Violence
PrintDisplayed: 30. 3. 2023 02:59