VOJTKOVÁ, Naděžda. CLIL jako součást vzdělávání budoucích učitelů anglického jazyka na KAJ PdF MU (CLIL methodology in preservice teacher education programme at the English Department, Faculty of Education, Masaryk university). In Jitka Kazelleová, Tamara Váňová. CLIL do škol. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta, MU, 2012. p. 14-20. ISBN 978-80-210-5938-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CLIL jako součást vzdělávání budoucích učitelů anglického jazyka na KAJ PdF MU
Name in Czech CLIL jako součást vzdělávání budoucích učitelů anglického jazyka na KAJ PdF MU
Name (in English) CLIL methodology in preservice teacher education programme at the English Department, Faculty of Education, Masaryk university
Authors VOJTKOVÁ, Naděžda (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, CLIL do škol, p. 14-20, 7 pp. 2012.
Publisher Pedagogická fakulta, MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061455
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5938-2
Keywords (in Czech) Obsahově a jazykově integrované vyučování; vzdělávání učitelů; využitelnost; hodnocení
Keywords in English Content and language integrated learning;teacher education;potential;evaluation
Changed by Changed by: Mgr. Naděžda Vojtková, učo 32214. Changed: 20. 3. 2013 13:08.
Abstract
Článek popisuje vznik a plánování kurzu CLIL. Hlavní pozornost je věnována výzkumu, který autorka realizovala se studenty.Výzkumnou otázkou bylo to, jak CLIL vnímají budoucí učitelé a jak vidí jeho využitelnost v českém kontextu.
Abstract (in English)
The article describes CLIL course design and it focuses on the research in which teacher trainees expressed their critical view on the potential of CLIL in the Czech educational context.
Links
CZ.1.07/1.1.00/08.0005, interní kód MUName: Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (Acronym: CLIL do škol)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:04