VOGEL, Radek. Scientific discussion forums and scientific texts from the perspective of lexical cohesion. In Irena Headlandová Kalischová, Renata Jančaříková. Approaches to Discourse: Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 57-69. ISBN 978-80-210-5953-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Scientific discussion forums and scientific texts from the perspective of lexical cohesion
Název česky Vědecká diskusní fóra a vědecké texty z hlediska lexikální koheze
Autoři VOGEL, Radek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Approaches to Discourse: Proceedings, od s. 57-69, 13 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061458
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5953-5
Klíčová slova česky kohezní řetězce; diskusní fóra; formálnost; neformálnost; lexikální koheze; rysy personálnosti; relexikalizace; věda; vědecké texty
Klíčová slova anglicky cohesive chains; discussion forums; formality; informality; lexical cohesion; personality features; relexicalisations; science; scientific texts
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Radek Vogel, Ph.D., učo 33061. Změněno: 13. 2. 2013 16:52.
Anotace
Apart from the core of academic discourse, both written and spoken, which must conform to the formal style rules, there are genres in the language of science where informality and personality features are perfectly adequate. Scientific discussion forums on the web enable the community of experts as well as science enthusiasts to seek answers to their questions and develop their ideas in an interactive and cooperative manner with few style restrictions, while maintaining the necessary clarity, matter-of-factness and truthfulness. The paper looks into the typology and distribution of lexical cohesive means in this genre (in the fields of physics and biology), particularly in comparison with formal academic texts.
Anotace česky
Kromě jádra akademického diskurzu (a to jak psaného, tak mluveného), který se musí podřídit pravidlům formálního stylu, existují v jazyce vědy žánry, v nichž jsou rysy neformálnosti a personálnosti zcela namístě. Vědecká diskusní fóra na webu umožňují komunitě odborníků i vědeckých nadšenců hledat odpovědi na jejich otázky a rozvíjet jejich myšlenky interaktivním a kooperativním způsobem a s minimem stylových omezení, přičemž je zachována nezbytná jasnost, věcnost a pravdivost. Tento příspěvek se zabývá typologií a distribucí lexikálních kohezních prostředků v tomto žánru (se zaměřením na fyziku a biologii), zejména ve srovnání s formálními akademickými texty.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 14:33