ZOUNEK, Jiří a Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace?
Název anglicky Future teachers – the dawn of a "digital generation"?
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Ondřej BÁRTA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00061460
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky vysoké školy; e-learning; výzkum; učení; studium; studenti;osobní učební prostředí
Klíčová slova anglicky higher education; e-learning; research; study; student; personal learning environment
Štítky e-learning, Education, effects of ICT use, higher education, ICT, ICT using, learning environment, rivok, University, university-level teaching
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 8. 4. 2013 16:45.
Anotace
Příspěvek je výstupem výzkumného projektu, který si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (FF MU), přičemž se zaměří na využívání různých prostředků ICT při studiu. Výzkum je rovněž v roce 2012 podporován Grantovým fondem FF MU. Kvantitativní výzkum se zaměřuje na to, jaké konkrétní nástroje ICT a jaké učební zdroje využívají studenti při studiu, které z nich preferují a proč. Příspěvek představuje jistou sondu do života současných studentů vysokých škol (budoucích učitelů). Autor bude prezentovat vztah respondentů k ICT, jejich názory na roli ICT v dnešním světě, ale také to, jak hodnotí úroveň vlastních dovedností v oblasti využívání ICT. Stranou nezůstane ani sociální rozměr učení/studia a také zapojení studentů v sociálních sítích (i odborných komunitách) na internetu. Část příspěvku bude věnována tomu, co motivuje studenty k návštěvě odborných knihoven, zda preferují práci s elektronickými nebo tištěnými zdroji.
Anotace anglicky
The paper presents selected findings from the second stage of a project called "Studying at the Faculty of Arts, Masaryk University in the digital media age", supported from the Grant Fund of the faculty. The findings complement those of the previous 2010 project and are a significant contribution not only to understanding e-learning at the Faculty of Arts, Masaryk University, but also to a general awareness of how students view their studies.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 00:44